اجرای رویداد اخلاق، مهرورزی و زندگی در آپارتمان منطقه ۴
اجرای رویداد اخلاق، مهرورزی و زندگی در آپارتمان منطقه ۴
اقتصادوتجارت : اداره آموزش های شهروندی منطقه ۴ در راستای شیوه نامه ابلاغی سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل فرهنگ آپارتمان نشینی ، رویداد "اخلاق، مهرورزی و زندگی در آپارتمان" در راستای محور مشارکت و همسایگی طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی را مورخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲ در مسجد جامع لویزان برگزار نمود.

در این رویداد در ابتدا به مناسبت میلاد پیامبر سخنران برنامه در وصف صفات مهربانانه پیامبر خوبی ها توضیحاتی را ارائه داد و سپس تسهیلگر محله از مردم در خصوص مشکلاتشان پرسید و از خود حاضران خواست که به مشکلات بیان شده اندیشیده و با قرار دادن فرضی خود به جای همسایه شاکی خواهان و همسایه خوانده راهکار های خود را بیان نمایند.

🔸️و از نتیجه حاصل از این گفتگو میتوان اشاره کرد به اینکه بسیاری از راهکارهای حل تعارضات همسایگی نظیر نگه داشتن آسانسور، صدای بلند وسایل صوتی تصویری و …. در ابتدا نیازمند عطوفت، مهرورزی و از خودگذشتگی است و در مرحله بعد با گفتگو میتوانیم با یکدیگر ارتباط گرفته و خواسته های خود را محترمانه مطرح کنیم و درجهت رفع آن گام برداریم.

در ادامه مسابقه ای برای حضار برگزار گردید و هدایایی به برندگان تقدیم شد.