اتمام به روزرسانی اطلس محیط زیستی منطقه ۵ در سال ۱۴۰۰
اتمام به روزرسانی اطلس محیط زیستی منطقه ۵ در سال ۱۴۰۰
اقتصادوتجارت : شناسایی و به روزرسانی بانک اطلاعاتی اطلس منطقه 5 (شناسایی منابع آلاینده در نواحی 7 گانه و حریم منطقه) با نمونه برداری از آلاینده های محیط زیستی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۵، مرتضی مرادی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه با اعلام خبر اتمام به روزرسانی اطلس محیط زیستی در سطح منطقه ۵، اظهار داشت: اطلس محیط زیستی منطقه نخستین بار در سال ۱۳۹۵ با هدف توسعه فرهنگ محیط زیستی و افزایش دانش تصمیم گیرندگان برای انتخاب راهکارهایی جهت کاهش پیامدهای محیط زیستی و دستیابی به توسعه پایدار تدوین گردید .
وی افزود : به منظور اجرای این طرح در گام اول موقعیت مکانی، تراکم و پراکنش منابع آلاینده آب، خاک، هوا، صدا و نور شناسایی شد. در گام های بعدی انجام نمونه برداری، تعیین مقادیر آلاینده، تهيه بانک اطلاعاتي GIS، تحليل اطلاعات با روش‌هاي علمي و ارئه راهکارهای کلان جهت کاهش آلاینده ها و کاهش اثرات نامطلوب محیط زیستی ارائه گردید.
مرادی در پایان تاکید کرد: به روزرسانی مستمر اطلس محیط زیستی با هدف تهیه بانک اطلاعاتی یکپارچه، تجمیع نقشه های پراکنش منابع آلاینده شهری، ارتقا سطح آگاهی مدیران، کارآمد شدن سیستم های پایش زیست بوم شهری و ارائه اطلاعات به روز در سامانه به صورت مداوم در دستور کار معاونت خدمات شهری و محیط زیست قرار دارد .