آیین تودیع و معارفه معاون فنی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد
آیین تودیع و معارفه معاون فنی بیمه آرمان با حضور مدیر عامل برگزار شد
اقتصادوتجارت : جلسه تودیع و معارفه معاون فنی با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر داوود الماسی عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران فنی شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه آرمان، جلسه تودیع و معارفه معاون فنی با حضور دکتر مجید قلی پور مدیر عامل، دکتر داوود الماسی عضو هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران فنی شنبه ۲۱ اسفند ماه برگزار شد.

در این جلسه دکتر مجید قلی پور، از حسن انجام وظیفه توسط عسگر معزی معاون سابق معاونت فنی تقدیر و تشکر و در ادامه برای مجید حبیبی سرپرست جدید معاونت فنی آرزوی موفقیت کرد.