آیین تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه
اقتصادوتجارت : پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: آیین تودیع محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل سابق و معارفه آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل جدید بانک سپه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مقامات و مسئولان کشوری و لشکری روز شنبه هشتم آبان ماه، برگزار می‌شود.


به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: بر اساس حکم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیت اله ابراهیمی از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ به سمت “مدیرعامل بانک سپه ” منصوب شد.
مدیرعامل جدید بانک سپه دارای دکترای مدیریت گرایش سیستم‌ها بوده و مدت ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک انصار سابق بوده است.
وی همچنین سالیان متمادی به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) دارای کرسی تدریس است.
گفتنی است محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل سابق بانک سپه از آذرماه  ۱۳۹۴ به مدت  ۶ سال مدیر عاملی این بانک را بر عهده داشت.

با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مقامات  کشوری و لشکری برگزار می‌شود:
آیین تودیع و معارفه مدیرعامل بانک سپه

پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: آیین  تودیع محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل سابق و معارفه آیت اله ابراهیمی، مدیرعامل جدید بانک سپه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مقامات و مسئولان کشوری و لشکری روز شنبه هشتم آبان ماه، برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه: بر اساس حکم سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیت اله ابراهیمی از اول آبان ماه سال ۱۴۰۰ به سمت “مدیرعامل بانک سپه ” منصوب شد.
مدیرعامل جدید بانک سپه دارای دکترای مدیریت گرایش سیستم‌ها بوده و مدت ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره بانک انصار سابق بوده است.
وی همچنین سالیان متمادی به‌عنوان عضو هیئت‌علمی دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) دارای کرسی تدریس است.
گفتنی است محمدکاظم چقازردی، مدیرعامل سابق بانک سپه از آذرماه  ۱۳۹۴ به مدت  ۶ سال مدیر عاملی این بانک را بر عهده داشت.