آگهی مناقصه در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
آگهی مناقصه در شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
اقتصادوتجارت : آگهی مناقصه ” تأمین متریال پایپینگ لاین ازت و اکسیژن از TOP کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.

آگهی مناقصه ” تأمین متریال پایپینگ لاین ازت و اکسیژن از TOP کارخانه اکسیژن به درون کارخانجات احیاء اهن اسفنجی” شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر.