آگهی مزایده عمومی املاک بانک ایران زمین شماره ۱۴۰۱/۲
آگهی مزایده عمومی املاک بانک ایران زمین شماره ۱۴۰۱/۲
اقتصادوتجارت : شرکت آتیه نیک امین سبز(سهامی خاص) به نمایندگی از بانک ایران زمین در نظر دارد املاک مشروحه در شهرهای ذیل را ، با شرایط نقدی از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.

متقاضیان از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری ساعت ۱۶روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ با مراجعه به نشانی: تهران، بلوار نلسون ماندلا(آفریقا)، خیابان سپر، پلاک ۱۴ طبقه سوم شرکت آتیه نیک امین سبز نسبت به دریافت اوراق شرکت در مزایده اقدام فرمایند.

ضمنا با مراجعه به وب سایت شرکت آتیه نیک امین سبز به آدرس: https://anas.ir.izنیزتصویر اسناد مزایده قابل مشاهده ودریافت می باشد.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن: ۰۹۱۲۵۸۷۸۵۶۴ آقای شیران و شماره های ۰۲۱۸۸۷۷۹۸۵۹ داخلی ۴۰۳ و ۰۹۳۳۹۶۱۰۲۷۲ خانم حیدری تماس حاصل نمایند.