آگاه سازی و شناسایی سلایق بصری شهروندان منطقه ۱۹ پیرامون نما و سيماي شهري
آگاه سازی و شناسایی سلایق بصری شهروندان منطقه ۱۹ پیرامون نما و سيماي شهري
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه ۱۹ از اجراي طرح ارتقاء دانش و سليقه جمعي در زمينه نما و سيماي شهري در راستاي اجراي طرح ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني در محله دولتخواه جنوبي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۱۹، مهدي هدايت شهردار منطقه با اشاره به اهميت يافتن سبك زندگي آپارتمان نشيني در تهران و بهبود فرهنگ آپارتمان نشيني و انتقال قوانين و مقررات اين حوزه گفت: در همین راستا با تدوین و اجرای برنامه هاي سياستي، ترويجي، آموزشي و توليد محتوا در طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در صدد هستیم به تغيير رفتار شهروندان از شهرنشيني به شهروند آگاه و مسئولیت پذير در حوزه هاي مهم و كاربردي رسیده و كمك شود تا برنامه هاي هدفدار، موثر و مشاركتي تغيير رفتار بطور محسوس صورت گیرد.

او با بیان اینکه با گذشت چندين سال از شكل گيري كميته هاي نماي مناطق با هدف ارتقاء سيما و منظر شهری، همچنان شاهد ساخت و سازهاي نامطلوب هستیم افزود: به همين منظور مجموعه متنوعي از اقدامات در راستاي ارتقاء دانش و آگاهي شهروندان در زمينه سيما و منظر شهري، تاثيرات نما و جداره شهر بر فضا شهري و افزايش سرمايه اجتماعي و نشاط شهروندي در قالب برنامه هاي آموزشي و ترويجي با رويكرد ارتقاي فرهنگ آپارتمان نشيني در حوزه همسايگي و مشاركت در محله پايلوت طرح و همچنين شناسايي الگوهاي رفتاري، ارزش ها و سلايق بصري تدارك دیده شده است.

هدايت خاطر نشان كرد: اين طرح كماكان در راستاي ارتقاء فرهنگ آپارتمان نشيني همانند مناطق ديگر تهران در محله دولتخواه جنوبي واقع در ناحيه ۳ این منطقه تا اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.
این مسئول تأکید کرد: برگزاري برنامه هاي آموزشي – ترويجي ويژه شهروندان اين محله در حوزه همراهي و همدلي برای داشتن آپارتمان زيبا، ارتقاي حس مسئوليت پذيري در مقايل ساير همسايگان و در نهايت افزايش حس تعلق به محيط زندگي و نیز افزايش آگاهي و دانش شهروندان در زمينه سيما و منظر شهري می تواند سبب تسهيل اجراي ضوابط مربوطه و كاهش تخلفات در اين زمينه شود.
به گفته او برنامه هاي اجرايي اين طرح، شامل برگزاري مسابقات در بين شهروندان ساكن اين محله با محوريت شناسايي و معرفي زيباترين بالكن، معرفي ساختمان هاي برتر محله، ارائه آموزشهاي هاي مورد نياز بر اساس محتواهاي ارائه شده به شهروندان ساكن محله، برگزاري رويدادهاي چاي همسايگي همراه با خاطره گويي، برگزاري نشست هاي معرفي و تجليل رويداد قاب همسايگي و … با حضور و همراهي شهروندان محله خواهد بود.