آموزش کارکنان از اولویت های مهم مدیران ارشد بانک است
آموزش کارکنان از اولویت های مهم مدیران ارشد بانک است
اقتصادوتجارت : به منظور بررسی عملکرد شعب استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل در اسفند ماه ۱۴۰۰ جلسه ای با حضور مسئولین و روسای شعب منطقه برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی؛ رسول اسدی مدیر شعب منطقه ضمن قدردانی از زحمات همکاران، به تجزیه و تحلیل موارد گفته شده در جلسه شورای مدیران پرداخت و گفت: نیازسنجی آموزشی کارکنان از اولویت های مهم مدیران ارشد بانک است.

اسدی ضمن تاکید بر برگزاری کارگروه های تخصصی و جلسات دوره ای در استان افزود: لازم است همکاران در زمان افتتاح حساب تمامی خدمات بانکداری مدرن و نحوه استفاده از این خدمات را به مشتریان اطلاع رسانی و آموزش دهند.