آموزش‌های مستمر بیمه تجارت‌نو برای بهبود عملکرد مستمر
آموزش‌های مستمر بیمه تجارت‌نو برای بهبود عملکرد مستمر
اقتصادوتجارت : آموزش در بنگاه‌ههای اقتصادی از الزامات اساسی است همه شرکت‌ها برای ارتقا سطح کیفی کارکنان خود اقدام به آموزش مستمر می کنند تا کاستی‌ها جبران شود. شرکت بیمه تجارت‌نو نیز در حوزه آموزش دست به اقدامات زیادی زده است.این اقدامات در حوزه‌های مختلف و در رده‌های مختلف صورت گرفته است.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت‌نو؛ “صمدهدایتی” معاون آموزش بیمه تجارت‌نو با اشاره به مطلب فوق در ادامه اظهار کرد: با توجه به تحولات سریع در حوزه‌های مختلف و علی الخصوص صنعت بیمه و رقابت شدید برای جذب منابع مالی و انسانی، امروزه آموزش به یک مساله ضروری و نیازی انکارناپذیر تبدیل شده‌است. بر اساس همین دیدگاه ، مدیریت آموزش شرکت بیمه تجارت‌نو پیرو اهداف، طرح‌ها، چشم انداز شرکت و همچنین نظامنامه و دستورالعمل‌های آموزش اقدام کرده و درصدد به روز رسانی دانش کارمندان و شبکه فروش و همچنین افزایش کارایی، خلاقیت و شکوفایی کارکنان بر آمده‌است تا پیشرفت، توسعه فعالیت‌ها و همچنین بهبود مستمر عملکرد در دستیابی به اهداف بلند مدت شرکت میسر شود.

معاون آموزش شرکت بیمه تجارت‌نو در ادامه در خصوص رویکردهای آموزشی شرکت گفت: شرکت بیمه تجارت‌نو برای آموزش چندین رویکرد دارد. در واقع رویکرد اصلی مدیریت آموزش بیمه تجارت‌نو رویکردی ترکیبی است. ترکیبی از شایستگی، حل مساله و مدل تعالی آموزش و توسعه است. این آموزش‌ها با توجه به مدل شایستگی که نیروها در مرحله ورود به سیستم جذب و استخدام بر اساس شرایط احراز شغل ، با شناسایی گپ شایستگی ، نیازها و برنامه آموزش برای آن فرد تدوین می شود علاوه بر این ، رویکرد دیگر ما رویکرد حل مساله است. یعنی مساله سازمان بررسی و مطرح می شود و متناسب با مسایل و چالش‌های موجود، نیروها در مسیر شغلی خودشان گپ ها را شناسایی و برنامه ریزی آموزش صورت میگیرد. رویکرد دیگر ما رویکرد تعالی آموزش براساس توسعه است. آموزش صرفا به دنبال اینکه استانداردها را پاس بدارد ویا مسئله ای را حل کند نیست ، بلکه فرایند آموزش از یک فرآیند بزرگتری شروع می‌شود و آن رهبری آموزش است. تا جایی که رهبران یک سازمان خط مشی‌ها ، اهداف و جهت گیری‌های سازمان را مشخص کرده و فرهنگ یادگیری و توسعه را ایجاد می کنند وخودشان الگوی این حوزه می‌شوند.

او افزود: شعار ما این است که هر چه بیشتر انگیزه یادگیری را در افراد ایجاد کنیم، چرخه آموزش اثربخشی بیشتری خواهد داشت. نکته مهم در این بخش درگیری فرد در کل فرآیند آموزش است. یکی از بستر‌های بسیار مناسب شرکت بیمه تجارت‌نو آموزش بدو استخدام و فرآیند بسیار خوب جامعه پذیری است که باعث بلوغ سازمان می شود. یعنی فرد قبل از ورود به سازمان ابتدا بومی سازمان می‌شود، سپس وارد فضای کسب و کار می‌گردد و براساس آیین نامه آموزشی شرکت هر فرد بالغ بر۱۸ ساعت آموزش جامعه پذیری یعنی آشنایی با سازمان، مشخصات شغل، رفتار، فرهنگ سازمان، قوانین و مقررات اداری و شرایط فضای کار بیمه را آموزش می‌دهیم. علاوه برآموزش‌های عمومی که برای کارشناسان و مدیران برگزار کردیم، در صدد هستیم قابلیت های نیروی انسانی در هر سطحی را افزایش دهیم.

هدایتی در ادامه گفت: از کل ۴۰ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده از اول سال ۱۴۰۰ تا کنون، بیش از ۱۰ هزار نفرساعت آموزش تخصصی و فنی با برگزاری کلاس‌های آنلاین ، حضوری و تولید محتوا در شش ماهه دوم سال بود که امید واریم با توجه به حمایت مدیران محترم شرکت که عنایت خاصی به امر آموزش دارند ، میزان آموزش‌های تخصصی و فنی شعب و نمایندگان را افزایش دهیم. به همین منظور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ آموزش های تخصصی شعب و نمایندگان را در برنامه ریزی خود لحاظ کرده ایم.

معاون‌آموزش شرکت بیمه تجارت‌‌نو در پاسخ به این پرسش که تمرکز بیمه تجارت‌نو بیشتر روی چه نوع آموزش‌های است؛ پاسخ داد: استراتژی ما توانمند سازی نیروهای انسانی شرکت بخصوص شبکه فروش در جهت ارزش افزوده بیشتر هست لذا تلاش ما برنامه ریزی وآموزش همه بیمه‌های فنی ، آموزش دوره فن آوران، آموزش کارکنان شعب و نمایندگان عمر وجنرال استوار می باشد.