“آمد و شد” شهردار و مدیران منطقه ۱۳ با دوچرخه به‌ مناسبت هفته تهران
“آمد و شد” شهردار و مدیران منطقه ۱۳ با دوچرخه به‌ مناسبت هفته تهران
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار و مدیران منطقه 13 به همراه هیئت دوچرخه سواری شرق تهران ، همزمان با هفته تهران و در روز سه شنبه 15 مهر که با عنوان "آمد و شد" نامگذاری شده ، با دوچرخه محدوده ناحیه 2 را پیموده و این هفته را گرامی داشتند.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، همزمان با گرامیداشت هفته تهران و با شعار مکتب تهران در روز سه‌شنبه ۱۵ مهر با عنوان “آمد و شد” و در بیست و دومین سه‌شنبه بدون خودرو ، شهردار منطقه ۱۳ به اتفاق معاونین اجرائی و همراهی هيئت دوچرخه سواری شرق تهران ، محدوده ناحیه۲ را از ایستگاه مترو پیروزی رکاب زدند .
در این مراسم ،هيئت دوچرخه سواری شرق تهران حضور داشته و با شهردار و مدیران منطقه ۱۳ هم رکاب شدند.
همچنین رحمان زاده در این بازدید ، ضمن دوچرخه‌سواری در محدوده ، با توقف در برخی نقاط ، مسائل مربوط به نگهداشت شهر را بررسی کرد.