آمادگی پیام و مسکو برای توسعه پروازهای باری و مسافری
آمادگی پیام و مسکو برای توسعه پروازهای باری و مسافری
اقتصادوتجارت : مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام با اشاره به بهره مندی این فرودگاه از ظرفیت کارگو اظهار داشت: با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های خوبی که در این فرودگاه وجود دارد از این توانایی در جهت توسعه پروازهای کارگو بین پیام و مسکو استفاده خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام،مهندس اکبر قنبرپور در نشستی با شرکت های روسی و ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل هوایی افزود: هم اکنون پیام در سه محور کاری از جمله منطقه ویژه اقتصادی با هدف استقرار و و ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و صنایع، ترانزیت و حمل و نقل و فرودگاهی در بخش هایی از جمله کارگو،مسافری، آموزشی و تعمیرات و نگهداری هواپیمادر حال فعالیت است.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت بخش هوانوری فرودگاه پیام در بخش های مختلف اظهار داشت: این فرودگاه از تمام امکانات کامل برخوردار و آمادگی نشست و برخاست هر نوع هواپیمایی را دارد و آشیانه های مختلفی نیز در پیام وجود دارند.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در ادامه به آمادگی این فرودگاه و مسکو برای توسعه پروازها در بخش هایی از جمله کارگو و مسافری اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که در ۶ ماه گذشته از یکی از فرودگاه های روسیه داشتیم توافق های خوبی مبنی بر انجام پروازهای باری و مسافری بین ۲ فرودگاه صورت گرفته است.
قنبرپور گفت: پیام فرودگاه تخصصی باری است و از سوی دیگر از تجهیزات و هندلینگ باری نیز برخوردار می باشد، با توجه به وضعیت کنونی منطقه،و از سوی دیگر ظرفیت های موجود در پیام این آمادگی وجود دارد تا این فرودگاه به عنوان یک نقطه ارتباطی با هدف برقراری پروازها بین ۲ کشور به خصوص در بخش کارگو تبدیل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نزدیک بودن این منطقه به پایتخت اشاره کرد و گفت:بر همین اساس روس ها می توانند از این ظرفیت برای تجارت و صادرات محصولاتی از جمله کشاورزی با برقراری پروازهایی بین پیام و روسیه بهره گیرند.