آمادگی شهرداری منطقه۲ برای همکاری در توسعه زیرساخت های امدادی
آمادگی شهرداری منطقه۲ برای همکاری در توسعه زیرساخت های امدادی
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه2 در حاشیه نشست فصلي ستاد مديريت بحران که با هدف ايجاد برنامه ريزي هدفمند در هم افزايي سازمان هاي عضو ستاد مديريت بحران برگزار شد از آمادگی مدیریت شهری برای همکاری های لازم در افزایش پايگاه های اورژانس خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،مهدی صالحی ، درتشریح مباحث مطرح در نشست فصلي ستاد مديريت بحران گفت: باتوجه به اهميت پيشگيري و مقابله با بحران ضروري است که با افزايش مشارکت وهم افزايي سازمان‌هاي اجرايي شرايط مناسبي براي ارائه خدمات در زمان وقوع بحران فراهم شود.
وي برگزاري نشست‌ها ي فصلي را فرصت شناسايي ظرفيت‌ها و همچنين هدفمندتر کردن برنامه‌ها بيان داشت وافزود: ايجاد وتقويت زير ساختهاي اطلاعاتي ،ارتباطي وعملياتي بين سازمان ها از جمله الزامات مديريت بحران است.
صالحی با تاکید براینکه تدوين برنامه هدفمند وجامع ومشخص شدن وظايف هريک از سازمان ها بايد در نشست هاي فصلي مورد توجه قرار بگيرد،گفت: با تشکيل کارگروه ،برنامه ريزي هدفمند ،رفع نواقص وضعف ها و ايجاد هم افزايي بين سازمان ها مي توان به نقطه مطلوب ومورد نظر رسيد.
شهردار منطقه ۲ از آمادگی برای جانمایی مکانی برای استقرار پایگاه های اورژانس در محلات خبرداد وگفت: با توجه به اهمیت افزایش زیرساخت های امدادی ، مدیریت شهری آمادگی همکاری برای تقویت این ظرفیت ها است.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت همراهی شهروندان در مدیریت بحران های احتمالی ناشی از بارندگی گفت: مدیریت شهری به عنوان یکی از دستگاه های خدمات رسان ،تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است، اما همزمان با این اقدامات، با ید اطلاع رسانی و آموزش نیز برنامه ریزی صورت بگیرد.