آغوش شهر میزبان “بابا مجتبی” پدر مهربان کرمانشاهی
آغوش شهر میزبان “بابا مجتبی” پدر مهربان کرمانشاهی
اقتصادوتجارت : با اقدام به موقع فوریت های اجتماعی، بابا مجتبی پدر مهربان کرمانشاهی در یکی از مددسراهای شهر تهران اسکان یافت.

علیرضا ساعی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود: طی انتشار کلیپی از سوی یکی از اعضای مجموعه خیریه “نیک مهر” با عزیز سالخورده ای و بیان خواسته هایش و انتشار آن توسط برخی از هنرمندان عزیز کشور از جمله مجید خراط ها و همچنین مردم رئوف تهران ، این سازمان به عنوان بانی و نقطه اعتماد شهروندان تهرانی به محض اطلاع اقدام به تشکیل کارگروهی .ویژه و اقدامی فوری در جستجوی این شخص نمودند.

وی افزود : طی بررسی ها که در فضای مجازی از آخرین محل حضور این فرد در معابر سطح شهر انجام شد ، گشت فوریت های اجتماعی در قالب مددکار شهر اقدام به جستجوی این عزیز درمحدوده این اماکن و معابر عنوان نمودند که نهایتا این پدر عزیز را در خیابان ولیعصر محدوه میدان منیره یافته و ضمن انتقال به یکی از مددسراهای شهر ، به ارائه خدمات اولیه بهداشتی و پزشکی اقدام نمودند.

ساعی در خصوص اخرین وضعیت این شخص گفت : در مصاحبه ای که با ” بابا مجتبی” پدر دوستداشتنی شهرمان صورت گرفت ،ایشان خواستار اسکان در یکی از مراکز سالمندان شهر بودند که بعد از انتقال به مددسرای های این سازمان ، حتی با وجود تعامل صورت گرفته با چندین مرکز سالمندان ، ایشان درخواست سکونت و اسکان در همین مددسرا را داشتند.

در حال حاضر بابا مجتبی مانند سایر آسیب دیدگان شهرمان که در این مددسراها مستقر هستند از کلیه خدمات بهداشتی ، درمانی و رفاهی بهره‌مند می شوند .
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد : تمام تلاش همکاران و مجموعه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به‌عنوان دستان اعتماد شهروندان شهر تهران در یاری و حمایت از آسیب دیدگان شهر تهران می باشد و این جزء با حمایت و همراهی شهروندان خوب تهرانی در یافتن و سپردن به آغوش مددسرا ها میسر نخواهد بود.