آغاز مسافر گیری در ایستگاه بسیج
آغاز مسافر گیری در ایستگاه بسیج
شبکه اقتصادوتجارت : مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه به اطلاع می رساند ایستگاه بسیج در خط هفت مترو از ساعت ۱۲ امروز( سه شنبه بیستم آبان ماه ۹۹) مسافرگیری دارد.
 گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه از مسافرگیری مجدد ایستگاه بسیج که از روز ۱۸ آبان ماه به علت ایمن سازی و تحکیم بیشتر تونل در حال ساخت ایستگاه شهدای هفده شهریور در خط ۷ متروی تهران، متوقف بود، خبر داد و گفت: سرویس دهی از ایستگاه بسیج از ساعت ۱۲ امروز سه شنبه بیستم آبان ماه ۹۹ انجام می پذیرد.