آغاز آموزش های مجازی مهارت آموزی ویژه کودکان جنوب شهر
آغاز آموزش های مجازی مهارت آموزی ویژه کودکان جنوب شهر
شبکه اقتصادوتجارت : مرکز فرآموز میلاد منطقه 19 به منظور تداوم آموزش های مهارتی خود در روزهای شیوع کرونا، در فضای مجازی فعال شده است.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، فاطمه داداش زاده رئیس اداره سلامت منطقه با بیان این خبر گفت: این مرکز مهارت آموزی که پیش از این آموزش های خود را به صورت حضوری در قالب برگزاری برنامه های بازدیدی به دانش آموزان ارائه می داد، در روزهای شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده و از پتانسیل های فضای مجازی بهره برده است.
او افزود: در همین راستا گروه مجازی «فرآموز ۱۹» تشکیل شده که در آن ضمن بارگزاری فیلم های آموزشی با موضوع اعتماد به نفس برای بهره مندی کودکان ۶ تا ۱۲ سال، فضایی نیز به منظور تعامل و تبادل نظر مادران گروه های هدف ایجاد شده است.
داداش زاده ادامه داد: مرکز فرآموز میلاد آموزش های مجازی خود را در قالب پنج کارگاه توکل، خودآگاهی، مثبت اندیشی، بازی و شناخت و ایفای نقش ارائه می دهد.
این مسئول توانمندسازی کودکان در راستای اتخاذ رفتارهای مناسب در مواجهه با انواع آسیب های اجتماعی را از مهمترین اهداف این مرکز اعلام و خاطرنشان کرد: والدین دارای کودکان ۶ تا ۱۲ سال می توانند برای عضویت در گروه آموزشی فرآموز ۱۹ با اداره سلامت منطقه به شماره ۵۵۵۲۲۲۱۱ تماس بگیرند.