آشنایی با خدمات شهرداری تهران برای افراد بی‌سرپناه
آشنایی با خدمات شهرداری تهران برای افراد بی‌سرپناه
شبکه اقتصادوتجارت : افراد بی‌خانمان از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستند، به طوریکه آمارها نشان می‌دهد از هر ۵ کارتن‌خواب دست کم ۴ نفر، یکبار قربانی جرم و جنایت شده‌اند.

شهرداری تهران برای کمک به افراد بی‌سرپناه در قالب گرم‌خانه‌ها و مددسراها خدماتی را به آنها ارائه می‌دهد.
✅شما هم می‌توانید در صورت مشاهده افراد بی خانمان و کارتن خواب با ۱۳۷تماس بگیرید تا گشت های فوریت خدمات اجتماعی آن ها را به گرمخانه های شهرداری تهران منتقل کنند.
#روز‌_جهانی_افراد_بی‌خانمان